zaterdag 10 januari 2015

Cito VAS-toetsen mail 2 en 3

Laat ik op mijn blog de mailtjes opslaan die ik heb verstuurd om te voorkomen dat de Cito VAS-toetsen ingevoerd worden bij ons op school zonder diepgaande discussie. Mail 1 staat hier.

Mail 2

Ik denk niet dat gestandaardiseerde testen zoals VAS of DTT een oplossing bieden om het rekenniveau te bewaken of op te krikken, vrees eerder dat het een averechts effect zal hebben, omdat zwakke scholen mogelijk hun onderwijsaanbod zullen verengen om maar aan de standaard te voldoen. Tijd en energie die je stopt in het overnemen van po-doelen, kun je niet nogmaals uitgeven aan de eigen vo-doelen. Bovendien zal na enkele jaren van de beoogde objectiviteit bij standaardtesten weinig overblijven, simpelweg omdat scholen er zich verschillend op zullen voorbereiden.

Gevaar bestaat ook dat we leerlingen die zwak scoren op VAS-rekenen, onnodig gaan belasten met het wegwerken van hiaten die voor het vo-curriculum wellicht geen probleem vormen. Ik zie ook leerlingen met een slechte VAS voor rekenen die het (nog) goed doen bij wiskunde en ons eigen rekenprogramma. Als je die leerlingen tijdens het Cygnusuur laat werken met een adaptief rekenprogramma zoals Muiswerk om bijvoorbeeld alsnog de tafels te automatiseren of memoriseren (ik noem maar wat), dan probeer je dus in enkele uurtjes te repareren wat met acht jaar rekenonderwijs niet gelukt is. Ik verwacht daar niet veel van. Ik zie veel liever dat die leerlingen hulp krijgen om aan te haken bij wiskunde, ons eigen rekenprogramma, of andere rekenvakken. Dan kun je zeer gericht werken aan het opsporen en wegwerken van hiaten die er toe doen (echt onmisbaar zijn als voorkennis). Onze leerlingen scoorden op afgelopen rekentoets 3F redelijk goed, uiteindelijk heeft van onze eerste lichting iedereen rekenen 3F gehaald. Even afwachten natuurlijk hoe het volgende jaren zal verlopen, maar ik verwacht voor onze school weinig problemen, temeer omdat tot 2020 de norm tijdelijk versoepeld zal worden. Laten we dus onze aandacht vooral richten op ons eigen curriculum. Meer daarover op mijn blog over de rekentoets VO.

Ik denk dat het Cygnusuur voor rekenen en wiskunde vooral gebruikt moet worden als steunles en niet als uur waarin leerlingen extra belast worden met een adaptief rekenprogramma als Muiswerk dat rekenhiaten uit het po tracht weg te werken of louter gericht zal zijn op het verkrijgen van betere VAS-scores. (Ondanks dat ik beaam dat een adaptief rekenprogramma vele malen beter kan zijn dan veel rekenboeken nu).
Remedial Teaching voor rekenen lijkt me lastig te verwezenlijken binnen het Cygnusuur, maar als een enkeling baat bij RT zou hebben, dan vind ik dat wel een extra investering waard. Wie daarvoor in aanmerking zou komen, kan wat mij betreft op onze school het beste bepaald worden aan het einde van klas 1, als de resultaten voor wiskunde en en ons eigen rekenprogramma bekend zijn en deze gekoppeld worden aan het LVS van de basisschool (tenzij er vanuit de lagere school geadviseerd is meteen extra ondersteuning aan te bieden). De meerwaarde van VAS0 vind ik voor rekenen nihil, zeker gezien de uitslag, maar die bespreek ik liever per leerling even mondeling.
Tot zover mijn algemene bijdrage over VAS. Mail 3

Over je vraag KUNNEN vs WILLEN bij VAS rekenen & wiskunde.

De screening levert voor rekenen per leerling 4 percentielscores op voor verbanden, meetkunde, getallen en verhoudingen, niet meer dan dat.
Met vier kruisjes langs een lijntje van 0 tot 100 wordt dus min of meer 8 jaar rekenen samengevat. De gebruikte toetsen zijn geheim en kun je dus niet gebruiken om met leerlingen te bespreken.
Zonder extra onderzoek KUN je dus weinig met de VAS-resultaten rekenen & wiskunde, maar dat had ik vóór aanvang voor de afname al laten doorschemeren. (Hier nog te lezen).
Ongetwijfeld staan er commerciële partijen te popelen om ons te overtuigen dat met hun aanpak eventuele hiaten snel opgespoord en weggewerkt kunnen worden. 

Nu zouden we zelf ook deficiënties kunnen opsporen, maar dat kost tijd en inzet, niet alleen ons maar ook leerlingen. Een kwestie van WILLEN dus.
Een aantal jaar geleden vond ik van alle instaptoetsen de ABC-toets van de Hoge School van Utrecht het
Deze toets wordt schriftelijk afgenomen, richt zich op niveau 1S, en geeft een aardig beeld wat leerlingen geleerd hebben op de basisschool en wat nog niet, juist vooral omdat je hun aanpak en notaties kunt bestuderen.
Ik heb deze toets destijds gebruikt, samen met enkele andere toetsen (o.a. van de pabo en Cito 2F en 3F) om G1-rekenen op onze Moodle op te zetten, een (kale) digitale aanpak die (voor de docent) minder tijd kost, maar daardoor helaas ook weinig inzicht geeft hoe leerlingen aan hun antwoord gekomen zijn omdat alleen de uitkomsten worden nagekeken. (Bij VAS is dat trouwens niet anders). Leerlingen moeten bij G1-rekenen wel altijd hun aanpak in hun rekenschrift of op toetspapier zetten, deze laten we nakijken en van feedback voorzien door leerlingen uit klas G4, het bepalen van de score doet de computer. 
Onze aanpak op G1 Rekenen kan dan dus dienen als ‘filter’. Voor wie het niet op eigen kracht redt, kan extra steun krijgen via steunles op het Cygnusuur (of voor wie dat aan het einde van het jaar onvoldoende blijkt, zou eventueel Remedial Teaching overwogen kunnen worden).

We kunnen natuurlijk uren turen op die cijfertjes van VAS maar wat willen we ermee? Dat lijkt me de hoofdvraag.
Is het nodig, wenselijk (willen), betaalbaar, mogelijk om 'al onze leerlingen' voor VAS-rekenen ‘bovengemiddeld' te laten scoren?
Wat is eigenlijk het doel van VAS? Uitschieters naar beneden wegwerken? Een betere rekentoets VO? Een LVS als doel op zich? Betere resultaten voor wiskunde of andere rekenvakken? Hogere SE of CSE cijfers? Een betere academische ondergrond? Nog meer accent op kwalificatie? 
Heeft onze school een (reken)probleem? Doen we het niet goed? 
Willen we in het vo eenzelfde soort LVS als in het po? Zijn dat niet vragen die we eerst moeten beantwoorden? 

Maandag heb ik een definitieve lijst met leerlingen voor het Cygnusuur, maar dan vooral op grond van de resultaten G1 Rekenen en wiskunde. 
In de bijlage alvast een voorlopige versie met leerlingen uit klas 1A en 1B.
De getallen van VAS vind ik als wiskundedocent best interessant, maar zijn ze de moeite waard? Ik hoor graag wat anderen ervan vinden.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten