donderdag 2 oktober 2014

Samenleren, wat ik er zelf van vind.

Op http://daviddijkman.blogspot.nl/2014/09/samenleren.html heb ik enkele bronnen verzameld over Samenleren. Wat ik ervan vind, heb ik hieronder geplaatst. 
Op Twitter roep ik af en toe ook eens wat, bijvoorbeeld: hier of hier, maar of het veel uitmaakt...? 
Het blijft lastig om naast een volle baan met 25 lessen per week iets zinnigs en begrijpelijks te zeggen.


Waarom ik tegen #Samenleren ben.

Ik vind #Samenleren maar een omweg. Direct zeggen wat je precies wil, moet toch voldoende zijn? Meer ruimte, tijd, loon, inspraak voor docenten. Politiek, regel dat, zou ik zeggen. Waarom lukt dat maar niet? En waarom zou dat dan wel lukken met samenleren? De krachten die tegenhouden dat een groter deel van de onderwijsmiljarden in de klas bij de docent en leerling terecht komt, zullen blijven bestaan. Een register zal daar geen verandering in brengen. Ik las laatst een voorbeeld dat nog geen 10% van de aob-leden reageert op een internetpeiling over een nieuwe cao. Bij een hervormde OC waarin alle docenten geregistreerd staan, zal de response niet veel groter zijn, vrees ik. Bundel nou eens alle krachten om een onderzoek af te dwingen naar de besteding onderwijsgeld en formuleer dáárop een aantal aanbevelingen. Het zal de publieke opinie gunstig stemmen als we een keer niet zeiken over volle klassen, drukke banen en lage salarissen, maar puur gaan voor een betere besteding van de bestaande onderwijsmiljarden. 

Als ik het goed begrijp willen nu enkele eindbazen alle docenten aan het registreren zetten, hopend daarmee zelf meer invloed te krijgen. Kan dat niet eenvoudiger, directer, laagdrempeliger? Argumenten voor en tegen het register zijn al veelvuldig beschreven. Hier een mooi overzicht met veel bronnen. Mijn grootste bezwaar is dat het register miljoenen zal onttrekken aan het primaire proces en dat verdere bureaucratisering docenten meer zal afhouden van hun primaire taak, precies het tegenovergestelde wat men wil bereiken. De argumenten tegen een register zijn zo sterk dat het doordrukken ervan het onderwijs waarschijnlijk meer slecht dan goed zal doen.

"Variëren in beloning is geen prestatiebeloning". Wat is het dan? Hebben de LC/LD procedures het onderwijs goed gedaan? Wegen die paar extra centen voor een selecte groep meer op dan de onrust en onvrede de het veroorzaakt op de werkvloer. Zij die het goed doen of goed kunnen brengen, krijgen extra tijd, extra ruimte, extra loon, extra faciliteiten, zelfs toegang tot wetenschappelijk onderzoek. Alleen de beste docenten tijd en ruimte geven om te excelleren. Ik begrijp het domweg niet. Variëren in beloning (en privileges) is accepteren, zelfs stimuleren van verschillen die we juist niet of minder willen. Iedereen (de hele normale verdeling) moet er toch op vooruit? Beter willen zijn dan de ander, de beste willen zijn, stond dat in Het Alternatief? Het zit 'm niet in de taal, het zit 'm in de strekking.

Ik ben het eens dat onderwijstijd geen wettelijke ondergrens moet hebben. Laat de scholen dat lekker zelf uitzoeken. Ik ben ook voor minder lessen per dag voor docenten en leerlingen. Maar zolang de leerling-docent-ratio hetzelfde blijft, dezelfde leerdoelen in het het curriculum blijven staan, boek je dan wel (voldoende) tijdwinst? Als je teambreed wil werken, eigen materialen wil ontwikkelen, elkaars lessen wil bezoeken, dan ontkom je er niet aan meer docenten per leerling in te zetten. Ik zou als overheid ook denken, die zijn gek, dat kan toch niet: met hetzelfde aantal docenten leraren hun vier lessen per dag gunnen. Verantwoordelijkheid verdienen is hierbij geen issue. Het is onmogelijk, in ieder geval niet met de huidige verdeling van de financieel middelen. Het lijkt me ook geen goed idee dat scholen elkaars kwaliteit gaan beoordelen. Zie je het al voor je? Nee, taak voor de school zelf, en daarna de inspectie. Korte lijntjes, kleinschalig, op schoolniveau. Weg met de lumpsum in ieder geval.

Er is in Samenleren amper een woord gerept over de condities, terwijl het daar hoofdzakelijk wel om gaat.
En dan wel willen gaan voor het totaalpakket, ook al is het slechts een aanzet. Daar kan ik totaal niet achterstaan. 
Samendoen lukt alleen met politieke wil en daadkracht. Tijd voor een nieuwe minister en staatssecretaris.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten